Fysiotherapie Korte Geer Leusden

Openingstijden & Contact

Maandag van 8.00 tot 21.00

Di t/m Vr van 8.00 tot 18.00

033 - 4942733

Fysiotherapie Korte Geer

Korte Geer 6

3833 VV Leusden

Kvk: 52987140

Patiënteninformatie

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen worden gebruikt. Wij hebben de officiële studie fysiotherapie afgerond, en staan ingeschreven in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

 

Daarnaast staan we ingeschreven in het kwaliteitsregister van de beroepsorganisatie KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie). We hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

 

Behandeling

Wij behandelen in onze praktijk, maar indien nodig behandelen wij ook bij u aan huis.

 

Behandelingen kunnen tot uiterlijk 24 uur voor aanvang kosteloos worden geanuleerd. Daarna zal een geannuleerde behandeling volledig in rekening worden gebracht, tenzij de behandelend fysiotherapeut anders beslist.

 

Iedere cliënt is zelf verantwoordelijk voor vergoeding van zijn/haar declaratie bij de zorgverzekeraar. Controleer dus goed of u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie en wat de maximale vergoeding op jaarbasis bedraagt.

 

Indien u uw behandelingen niet krijgt vergoed van uw zorgverzekeraar, dan zal Fysiotherapie Korte Geer de kosten bij u particulier in rekening brengen.

 

Hygiëne

Wij waarderen het als u let op persoonlijke hygiene en lichaamsverzorging, en zelf een handdoek meeneemt naar de praktijk.

 

Eigendommen

Fysiotherapie Korte Geer stelt zich niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

 

Tarieven

Klik hier voor de actuele tarievenlijst. In deze prijslijst vermelden wij de maximum tarieven. Deze tarieven gelden als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of u bent verzekerd bij een zorgverzekeraar waarmee we geen contract hebben.

 

Zorgovereenkomst

Fysiotherapie Korte Geer heeft zorgovereenkomsten afgesloten met elke zorgverzekeraar in Nederland. Wanneer u aanvullend bent verzekerd voor fysiotherapie, dan vindt vergoeding plaats door uw zorgverzekeraar.

 

Kwaliteitseisen

Fysiotherapie Korte Geer voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen met betrekking tot verslaglegging, privacywetgeving en de kwaliteit van behandelen, zoals wordt voorgeschreven door de zorgverzekeraars en het Genootschap voor Fysiotherapie.

 

Declaraties

Fysiotherapie Korte Geer declareert rechtstreeks, zonder tussenkomst van de cliënt, bij de zorgverzekeraars.

 

Klachtenprocedure

Mocht u niet tevreden zijn, of een klacht hebben over de bejegening door, of behandeling van uw therapeut dan kunt u dit melden aan uw behandelend therapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF. Meer informatie over deze richtlijn kunt u krijgen van uw therapeut.

 

Zie ook de website: www.defysiotherapeut.com

Copyright © 2018 Fysiotherapie Korte Geer Leusden